Torfinn Buer


Torfinn Buer (f.1968) har en praktisk tilnærming til økonomifaget. Han har tidligere vært selvstendig næringsdrivende før han i senere tid utdannet seg innen økonomi og regnskap. Torfinn har erfaring fra ulike bransjer med hovedvekt på tjenesteytende næring og detaljhandel. Han tar ansvar og ser muligheter sammen med sine kunder.

2015 – d.d.
R8 Consulting AS, regnskapsfører.
2011 – 2015
Saga Regnskap & Rådgivning, regnskapsfører
2009 – 2015
Høgskolen i Telemark, økonomi/administrasjon
2008 – 2011
Regnskapskollegiet AS, regnskapsfører