Kristian Lindgren Jørgensen


Kristian Lindgren Jørgensen (f. 1982) har en allsidig erfaring fra finans og regnskap. Han har i dag en variert portefølje innenfor detaljhandel og tjenesteytende næringer. Kristian motiveres av effektive rutiner og systemer noe som sikrer tidsriktig rapportering.

2017 – d.d.
R8 Consulting AS, regnskapsfører
2014 – 2017
Visma AS, bedriftsrådgiver
2007 – 2014
DNB, finansrådgiver
2011 – 2013
BI - Business Administration and Management, General
2005 – 2007
BI - Økonomistudier
2002 – 2003
Universitetet i Oslo - IT