Regnskap


Regnskapsbransjen er midt i en teknologisk- og strukturell revolusjon. Skybasert teknologi og automatisering tilhører ikke lenger morgendagen – det skjer her og nå.

R8 Consulting en fremtidsrettet kompetansebedrift som ønsker å tilby helhetlige løsninger for våre kunder. Vi ser en klar tidsbesparelse når tjenester og software integreres sømløst, og vi hjelper deg gjerne med å komme i gang. Stadig flere benytter seg av de mulighetene teknologien og skybaserte tjenester byr på. Manuelle prosesser erstattes i økende grad av selvbetjeningsløsninger eller selvlærende software. Uansett om du kun ønsker en kontrollør av formelle krav, eller outsourcing av hele ditt regnskap, er du like viktig for oss. I R8 Consulting skreddersyr vi løsninger slik at det passer for deg og din virksomhet.

BOKFØRING

R8 Consulting benytter VISMA som sitt ERP system. Denne løsningen gir oss smarte funksjoner for en rekke oppgaver. Ved å automatisere de manuelle rutinene, reduserer vi ressursbruken samt øker kvaliteten. R8 Consulting bokfører løpende alle fakturaer. På denne måten kan vi fungere som bedriftens interne økonomifunksjon. Når regnskapet er ajour er det bedriftens beste styringsverktøy. R8 Consulting har erfaring med regnskap innenfor ulike bransjer – både norske og internasjonale selskap.

RAPPORTERING

R8 Consulting AS er en totalleverandør innen regnskap og økonomitjenester. Vi utarbeider årsregnskap, ligningspapirer og aksjonærregisteroppgaver for våre kunder. Med bakgrunn i lemping av revisjonsplikten kreves det nå økt kunnskap og kompetanse blant regnskapsførere. Vi har høyt fokus på å være oppdatert på skatte- og avgiftsmessige forhold, samt lover og regler innenfor regnskap.

Videre kan vi bistå med utarbeidelse av dokumenter i forbindelse med styremøter og generalforsamlinger.

INNLEVERING AV SELVANGIVELSE OG NÆRINGSOPPGAVE

Alle som driver næringsvirksomhet, plikter å sende inn næringsoppgave for virksomheten sammen med selvangivelsen. Næringsoppgaven er, forenklet beskrevet, en oppstilling over hovedpostene i resultat- og balanseregnskapet til foretaket. Årsregnskapspliktige fyller ut «Næringsoppgave 2», mens andre kan levere den litt enklere «Næringsoppgave 1».

Det er flere regler å ta hensyn til ved innlevering av selvangivelse og næringsoppgave. Våre dyktige medarbeidere gjør gjerne jobben for deg slik at du og din bedrift er garantert et riktig resultat.

SKATT OG AVGIFT

Dette området blir viktigere og viktigere år for år. Regler endres kontinuerlig og det er krevende å holde seg oppdatert til enhver tid. Våre autoriserte regnskapsførere og revisorer bistår deg og din bedrift med god skatteplanlegging. Det er lønnsomt.