Rådgivning


Strategisk forretningsutvikling og innovasjon handler om å se nye muligheter. Din bedrift er i konstant samspill med omgivelsene. Det skjer endringer i samfunnet vårt nesten daglig.

Nye datasystem innføres, lovendringer tvinger ansatte til å tenke nytt, konkurransen i marked endrer seg – selv det internasjonale marked kan påvirke deg og din bedrift her hjemme i Norge.

Skal du etablere ny virksomhet, eller ønsker konkrete effektiviseringsforslag? Bruk oss som sparringspartner og kunnskapsbank. Våre erfarne rådgivere gir råd og bistand til alt fra enkeltmannsforetak som trenger kontroll på utgiftene, til store aksjeselskaper som ønsker innspill til modernisering og effektivisering av driften. Kapitaliser på vår kompetanse.

BUDSJETTERING

Budsjettering simulerer hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger – eller tape? Budsjettsimuleringer kan også gi deg en god oversikt over hvordan likviditeten din endres om du for eksempel korter ned kredittiden din fra 30 til 15 dager? For etablerte foretak vil det være praktisk å bruke fjorårets regnskap som grunnlag. For et nystartet foretak er utfordringen noe større. Ønsker du hjelp til budsjettering bistår vi i R8 Consulting deg gjerne.

OMORGANISERING

Hva skal til for å gjøre ditt selskap best mulig rigget i forhold til skatte- og avgiftspolitikk? Gir selskapsstrukturen tilstrekkelig fleksibilitet? Vil det lønne seg å opprette et holdingselskap? Spørsmålene kan være mange. Svarene også, men ofte er ett svar vesentlig bedre enn de øvrige. Med vår hjelp blir veien til de riktige beslutningene kortere.

BANK/FINANSIERING

R8 Consulting kan være en fin partner å ha med seg for den gode bankdialogen. Trenger du finansiering eller kassakreditt hjelper våre rådgivere deg med en god forretningscase. Vi sørger også for at renten til enhver tid er riktig. Som vår kunde sikrer vi bedriften din en sunn finanspolitikk.

STYRERÅDGIVNING

R8 Consulting kan bistå med alt fra forberedelse av styresaker til å lede generalforsamlingen. Ved behov for et fast, kompetent styremedlem har vi dyktige medarbeidere med styreerfaring som kan inn i virksomhetens styre.

VERDSETTELSE

Det er et voksende behov for gode verdsettelser i forbindelse med selskapstransaksjoner. Verdibegrunnelse av eiendeler og gjeld har med tiden blitt mer kompleks og mange bedrifter søker profesjonell hjelp for å kvalitetssikre sine vurderinger. Vår erfarne medarbeidere behersker fullt ut regnskap, skatt og finansiell due diligence og kan således levere verdivurderinger for mange formål.