Økonomisystemer


Vismaproduktene leverer forretningssystem som sikrer oss helhetlig og effektiv økonomistyring.

Vi kan tilrettelegge for optimal arbeidsflyt mellom oss som regnskapsførere og du som klient. Visma kombinerer den nyeste databaseteknologi og Windows brukergrensesnitt, noe som betyr et nesten ubegrenset samspill med systemene du allerede har. Det er enkelt å utvide med funksjoner for blant annet kundehåndtering (CRM), kasseløsning, fakturering, time- og prosjektstyring, e-handel og lønn.