Hanne G. Øverland


Aut. regnskapsfører / registrert revisor / oppdragsansvarlig

Hanne Øverland (f. 1965) er spesialisert innen konsolideringer, prosjektregnskap, skatt/mva. og økonomisk rådgivning. Hennes bakgrunn fra revisjon og rådgivning har gitt henne detaljert kunnskap om det regnskaps-, skattemessige- og avgiftsmessige lovverket. Hanne tar ansvar og legger stor vekt på levere kvalitet til riktig tid.

2015 – d.d.
R8 Consulting AS, konsulent/oppdragsansvarlig
2010 – 2015
PwC, supervisor/registrert revisor
2006 – 2010
Bachelor i revisjon, Høgskolen i Telemark
2002 – 2010
Carlo Gavazzi AS, økonomisjef/controller
1999 – 2002
Elektro 4, regnskapsansvarlig
1993 – 1999
Scana Skarpenord AS, regnskapsfører
1987 – 1993
Høyde-Service AS, kontorfullmektig